Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Elektronik Ticari İletilere İlişkin Açık Rıza Metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca; Gizci Bilişim ve Eğitim Hizmetleri tarafından ürün, hizmet, program, uygulama, avantaj, kampanya, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni ve genel bilgilendirmeler ile bunların yanı sıra taleplerimde yer alana hususlara yönelik iletişimlerin ifa edilmesi amaçlarıyla, Baristaol, Baristaol çalışanları tarafından ya da Baristaol adına bu konuda gizlilik yükümlülüğü altında hizmet veren üçüncü kişiler tarafından; telefon numarası veya WhatsApp gibi bağlı uygulamalar üzerinden çağrı, kısa mesaj ya da fax, e-posta ve benzeri iletişim kanalları vasıtasıyla tarafımla iletişime geçilmesine, iletiler gönderilmesine, kişisel verilerimin bu çerçevede işlenmesine açık rıza gösteriyorum.
Bilgi Talep Formu